Architectura

Pic 1

Corneliu POPOVICI, arhitect diplomat, absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Sistematizare “ Ion Mincu “ din Bucureşti, verificator de proiecte atestat M.L.P.T.L. nr. 06040/2002, la următoarele cerinţe esențiale:

  1. - “B” (Siguranţa în exploatare (D)) în domeniile construcţii civile, industriale, agro – zootehnice
  2. - “Cc” (Securitatea la incendiu (B)) la toate domeniile
  3. - “D” (Igienă, sănătate şi mediu (C))
  4. - “F” (Protecţia împotriva zgomotului(E))
Am efectuat activitatea de verificare la:

a) construcţii civile pentru :


1. învătământ, am colaborat prin contracte pentru Servicii de Consultanţă Tehnică cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru:
- Reabilitare, refuncţionalizări, consolidări Grădiniţe, Şcoli profesionale, Şcoli de arte şi meserii, Colegii, Seminare – Teologice, Licee, inclusiv laboratoare, cămine, sali de sport aferente acestora în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Suceava, Harghita.

2. social – culturale:
- Centre de tip Hospice din Iaşi,
- Cămin Cultural în judeţele Iaşi, Bacău,
- Sediul Direcţiei Muncii şi Protecţiei Sociale din Iaşi,
- Sediul Consiliului Local Deleşti din judeţul Vaslui,
- Sediul Administrativ al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău,
- Modernizare şi extindere Teatru de Vară Bacău

3. locuinţe:
- Bloc locuinţe şi spaţii comerciale P+3E din Bîrlad, judeţul Vaslui
- Bloc locuinţe şi spaţii comerciale S+P+4E din Iaşi,
- Complex spaţii comerciale şi locuinţe Piatra Neamţ S+P+M+4E-6E,
- Sediu firmă, spaţii comerciale şi locuinţă din Iaşi, S.teh.+P+3E+M,
- Bloc locuinţe şi spaţii comerciale P+4E din Suceava.

4. supermarket–uri şi mini market-uri:
- Kaufland din Iaşi, Neamţ, Suceava.
- Mall Moldava din Iaşi,
- Extindere şi modernizare Magazin Luceafărul Bacău S+P+4E+Eteh.,
- Magazin Penny Market din Buhuşi şi Vaslui

5. turism:
- Motel, resturant, bar la Ciric din Iaşi,
- Pensiuni turistice în judeţele Braşov, Prahova, Iaşi, Suceava, Botoşani, Vaslui, Dîmboviţa, Constanţa, Arges (Campulung Muscel, Albesti), Gorj (Novaci).
- Imobil alimentaţie publică, restaurant şi birouri din Tg. Neamţ,
- Cabană turistică Vânători din judeţul Neamţ, D+P+1E+M1+M2+M3,
- Extindere şi amenajări Hotel Orizont din Iaşi D+P+M+1-5E+Eteh.

6. sănătate:
- Centre de asistenţă medico–socială, din judeţul Iaşi şi Vaslui,
- Spitale – refuncţionalzări, consolidări, amenajări la Spitale – C.F.R., Boli Infecţioase, Psihiatrie - Socola, Clinic de Obstetrică şi ginecologie din Iaşi, Sectia de recuperare medicina fizica si balneologie - Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
- Bază de cazare şi tratament balnear din Iaşi,
- Extindere spital municipal Moineşti din judeţul Bacău.

7. showroom:
- Mobilă din Iaşi,
- Imobil showroom + birouri S+P+4E din Iaşi,
- Imobil showroom + birouri S+P+8E din Iaşi,
- Imobil showroom auto + prestări servicii auto, birouri, depozit piese auto Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău

8. religioase:
- Biserici din Iaşi,
- Reabilitare zona turistică Mănastirea Agapia din Neamţ,
- Aşezămâmt monahal, locuinţă, grădiniţă Mirceşti din judeţul Iaşi,
- Restaurare, modernizare zona turistică Mănastirea Humorului Suceava,
- Consolidare, restaurare biserică Sf. Dimitrie – Bălțăteşti din Prahova

9. Ministerul Transporturilor:
- Aeroportul international din Bacău

b) construcţii industriale:


- Depozite produse finite Poiana Negri, din judeţul Suceava,
- Fabrica de confecţii din Vaslui,
- Hală producţie prelucrarea lemnului din Botoşani,
- Hale industriale, anexe şi clădire birouri din Giurgiu,
- Hală producţie peleţi comuna Brăieşti din judeţul Iaşi,
- Centru training spaţii producţie, service şi depozitare din Iaşi,
- Spaţii producţie, depozitare produse finite încălţăminte din Huşi, Vaslui.

c) construcţii agro – zootehnice:


- Fermă zootehnică din Botoşani,
- Sere legume, clădire birouri, anexă din Dulceşti judeţul Neamţ,
- Modernizare fermă zootehnică din judeţul Vaslui,
- Fabrică procesare lapte şi produse lactate din Zvoriştea, Suceava,
- Euroferma de vaci din Ripiceni, judeţul Suceava,
- Abator, grajd, staţie epurare, din localitatea Mihai Eminescu, Botoşani.