Architectura

Pic 1

Corneliu POPOVICI, arhitect diplomat absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Sistematizare “ Ion Mincu “ din Bucureşti, domiciliat în municipiul Iaşi sunt posesor al:
- Certificatului de Atestare, in baza prevederilor Legii nr.10 din 1995, privind calitatea în construcţii, obţinut pentru calitatea de verificator de proiecte atestat M.L.P.T.L. cu nr. 06040 din 2002, la următoare cerinţele, : “B1” (Siguranţa în exploatare), în domeniile construcţii civile, industriale, agro – zootehnice şi la toate domeniile pentru “Cc” ( Securitatea la incendiu ), “D” (Igienă, sănătate şi mediu) şi “F” (Protecţia împotiva zgomotului).
- Certificatului de Membru al Ordinului Arhitecţilor din Romania, organizaţie profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică şi de interes public, autonomă şi independentă, care atestă arhitecţilor dreptul de semnătură, reprezintă şi ocroteşte la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de arhitect, gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor, certifică că numitul este arhitect cu drept de semnătură, pentru activitatea de proiectare în construcţii, este înscris cu numărul 191 în T.N.A. şi face parte din Filiala Teritorială O.A.R. Iaşi.