Architectura

Pic 1

Corneliu POPOVICI, arhitect diplomat, absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Sistematizare “ Ion Mincu “ din Bucureşti, am efectuat activitatea de proiectare in constructii aferenta specialitatii de arhitectura, individual sau in cadul unui colectiv pentru urmatoarele obiective :
a) construcţii civile pentru :
1. învătământ,
- Facultatea de Metalurgie din Iaşi ,

2. social – culturale :
- Amenajare piaţa - Casa de Cultură Mioveni - Colibaşi din judeţul Argeş;
- Extindere spaţii pentru birouri, grup social, sală instruire, beneficiar C.U.G. Iaşi.
- Banca Agricolă - sucursala Iaşi,
- Reparaţii capitale şi amenajări “ Memorialul Ipoteşti” - Centru naţional Mihai Eminescu Ipoteşti, judeţul Botoşani;
- Reparaţii capitale şi amenajări la sediile primăriilor din: comunele, Ciorteşti judeţul Botoşani, Mirosloveşti, Horleşti, Ruginoasa judeţul Iaşi;
- Sediu administrativ S.C. DOVATEX S.A. oraş Hîrlău judeţul Iaşi.
- Sediu firmă şi locuinţe S.C. TEOFARM S.A. din Iaşi

3. locuinţe:
- Blocuri locuinţe N1a şi N1b – Scorniceşti, judeţul Olt,
- Bloc E3a, E3b, E3c şi spaţii comerciale la P+M zona centru Piteşti,
- Bloc P 7 cu spaţii comerciale la parter, Mioveni - Colibaşi din judeţul Argeş,
- Bloc A1 cu spaţii comerciale la parter, Pescăreasa din judeţul Argeş,
- Locuinţe individuale oraş Năvodari, judeţul Constanţa,
- Locuinţe individuale din Iaşi ,
- Locuinţe semicolective din Iaşi ,

4. supermarket – uri şi mini market - uri :
- Supermarket - comuna Voluntari, judeţul Ilfov;

5. turism:
- Amenajare terasă hotel Parc – Slatina, judeţul Olt ;
- Cabană turistică comuna Moţca, judeţul Iaşi
6. sănătate :
- Amenajare în spaţii existente farmacii din Iaşi
7. showroom :
- Sediu firmă, spaţii comerciale şi locuinţe S.C. LUCEAFĂRUL MOBILUX S.R.L. comuna, Leţcani, judeţul Iaşi,
b) construcţii industriale :
- Depozite en gros - comuna Voluntari, judeţul Ilfov;