Architectura

Pic 1

Corneliu POPOVICI, arhitect diplomat, absolvent al Facultăţii de Arhitectură şi Sistematizare “ Ion Mincu “ din Bucureşti, verificator de proiecte atestat M.L.P.T.L. nr. 06040/2002, la următoare cerinţele, : “B1” ( Siguranţa în exploatare ), în domeniile construcţii civile, industriale, agro – zootehnice şi la toate domeniile pentru “Cc” ( Securitatea la incendiu ), “D” ( Igienă, sănătate şi mediu ) şi “F” ( Protecţia împotiva zgomotului ), am efectuat activitatea de verificare la :
a) construcţii civile pentru :
1. învătământ, am colaborat prin contracte pentru Servicii de Consultanţă Tehnică cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru:
- Reabilitare, refucţionalizări, consolidări Grădiniţe, Şcoli profesionale, Şcoli de arte şi meserii, Colegii, Seminare – Teologice, Licee, inclusiv laboratoare, cămine, sali de sport aferente acestora în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Suceava, Harghita.
2. social – culturale :
- Centre de tip Hospice din Iaşi,
- Cămin Cultural în judeţele Iaşi, Bacău,
- Sediul Direcţiei Muncii şi Protecţiei Sociale din Iaşi,
- Sediul Consiliului Local Deleşti din judeţul Vaslui,
- Sediul Administrativ al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău,
- Modernizare şi extindere Teatru de Vară Bacău,
3. locuinţe:
- Bloc locuinţe şi spaţii comerciale P+3E din Bîrlad, judeţul Vaslui
- Bloc locuinţe şi spaţii comerciale S+P+4E din Iaşi,
- Complex spaţii comerciale şi locuinţe colective Piatra Neamţ S + P + M + 4E - 6E,
- Sediu firmă, spaţii comerciale şi locuinţă de serviciu din Iaşi, S.the + P + 3E + M ,
- Bloc locuinţe şi spaţii comerciale P + 4E din Suceava.
4. supermarket – uri şi mini market - uri :
- Kaufland din Iaşi, Neamţ, Suceava.
- Mall Moldava din Iaşi,
- Extindere şi modernizare Magazin Luceafărul Bacău S + P + 4E + Et.,
- Magazin Penny Market din Buhuşi şi Vaslui
5. turism:
- Motel , resturant, bar la Ciric din Iaşi,
- Pensiuni turistice în judeţele Braşov, Prahova, Iaşi, Suceava, Botoşani, Vaslui, Dîmboviţa, Constanţa.
- Aeroportul din Bacău,
- Imobil alimentaţie publică, restaurant şi birouri din Tg. Neamţ,
- Cabană turistică Vânători din judeţul Neamţ, D + P + 1E + M1 + M2 + M3,
- Extindere şi amenajări Hotel Orizont din Iaşi D + P + M + 1-5E + Et.
6. sănătate :
- Centre de asistenţă medico – socială, din judeţul Iaşi şi Vaslui,
- Spitale – refuncţionalzări, consolidări, amenajări la Spitale – C.F.R. , Boli Infecţioase, Psihiatrie - Socola, Clinic de Obstetică şi ginecologie din Iaşi,
- Bază de cazare şi tratament balnear din Iaşi,
- Extindere spital municipal Moineşti din judeţul Bacău.
7. showroom :
- Mobilă din Iaşi,
- Imobil showroom + birouri S + P + M + 8E din Iaşi,
- Imobil showroom + birouri D + P + 4E din Iaşi,
- Imobil showroom auto + prestări servici auto, birouri, depozit piese auto Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău
8. religioase :
- Biserici din Iaşi,
- Reabilitare zona turistică Mănastirea Agapia din Neamţ,
- Aşezămâmt monahal, locuinţă, grădiniţă Mirceşti din judeţul Iaşi,
- Restaurare, modernizare zona turistică Mănastirea Humorului Suceava,
- Consolidare, restaurare biserică Sf. Dimitrie – Băltăţeşti din judeţul Prahova
b) construcţii industriale :
- Depozite produse finite Poiana Negri, din judeţul Suceava,
- Fabrica de confecţii din Vaslui,
- Hală producţie prelucrarea lemnului din Botoşani,
- Hale industriale, anexe şi clădire birouri din Giurgiu,
- Hală producţie peleţi comuna Brăieşti din judeţul Iaşi,
- Centru training spaţii producţie, service şi depozitare din Iaşi,
- Spaţii producţie, depozitare produse finite încălţăminte din Huşi, judeţul Vaslui,
c) construcţii agro – zootehnice :
- Fermă zootehnică din Botoşani,
- Sere legume, clădire birouri, anexă din Dulceşti judeţul Neamţ,
- Modernizare fermă zootehnică din judeţul Vaslui,
- Fabrică procesare şi marketing lapte şi produse lactate, Zvoriştea, judeţul Suceava,
- Euferma de vaci din Ripiceni, judeţul Suceava,
- Abator, grajd, staţie epurare, parc auto din localitatea Mihai Eminescu judeţul Botoşani,